vrijdag 17 februari 2012

Komkommerkruid


Bernagie - Borago officinalis
De eigenlijke Nederlandse naam van 'Komkommerkruid' is 

Bernagie - Borago officinalis
Hij behoort tot de Ruwbladigenfamilie - Boraginaceae.


Dit schrijft Dononaeus over de naamgeving:
"Dit cruyt wordt van den ouders in Griecx gheheeten Buglosson, ende in Latijn (XVI) Lingua bubula Libanium oft Lingua bovis, dat es in onse tale Ossentonghe oft Coetonghe.

En van Plinius Euphrosynon om dattet vrolicheyt maeckt. Inder Apoteken zoo heetet Borago, ende daer naer in onser talen Bernagie oft Bornagie, in Hoochduytsch Burzetsch, in Franchois Bourrouche ou Bourrache."


De naam Komkommerkruid verwijst naar de geur en het aroma.
De bloemen en de jonge blaadjes kunnen gebruikt worden in een slaatje.
De bloemen kunnen ook dienen als kleurstof in gerechten, maar dan wel blauw...

Er worden veel geneeskrachtige werkingen aan toegeschreven: Het zou verlichtend werken bij reuma, slijmoplossend (dus vb. verlichtend bij bronchitis) en goed voor de urinewegen.

Opgelet! Deze plant staat echter op lijst 1, de 'giftige' plantenlijst: Bernagie bevat kleine hoeveelheden pyrrolizidine alkaloïden, die zouden kunnen toxisch zijn op de lever en kanker veroorzaken. In Nederland stelt het Rijksintituut voor Volksgezondheid en Milieu dat er per dag een inname mag zijn van maximum 30 nanogram per dag.
Maar per kilogram gedroogde plant bevat deze gemiddeld 10 mg.
Dus in een paar jonge blaadjes is de inhoud zeer gering, in de bloemen zit deze stof niet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten